Par Q


Heeft een arts ooit gezegd dat u een hartprobleem heeft en dat u alleen fysieke inspanning op advies van een arts zou mogen uitvoeren?

Heeft u pijn op de borst bij fysieke inspanning?   

Heeft u in de afgelopen maand pijn op de borst gehad terwijl u geen fysieke inspanning uitvoerde?   

Verliest u wel eens uw evenwicht als gevolg van duizeligheid of verliest u wel eens het bewustzijn?   

Heeft u een skelet- of gewrichtsprobleem (bijvoorbeeld aan rug, knie of heup) dat kan verergeren door een verandering in u fysieke activiteiten patroon?   

Schrijft uw arts op dit moment medicijnen voor (bijvoorbeeld plas pillen) in verband met bloeddruk of hartprobleem?   

Bent u op de hoogte van andere redenen waarom u geen fysieke inspanning zou mogen uitvoeren?   

 

Indien u een of meerdere vragen met JA heeft beantwoord:

Consulteer uw arts VOORDAT u begint met uw fysieke activiteiten beging of VOORDAT u een fitheidstest uitvoert. Vertel uw arts over de PAR-Q en welke vragen u met JA heeft beantwoord.
  • U mag alle activiteiten uitvoeren die u wilt. Indien u op een laag niveau begint en de activiteiten geleidelijk opvoert. Bespreek de activiteiten die u wilt uitvoeren met uw arts en volg zijn advies op.
  • Ga op zoek naar veilige bewegingsprogramma’s die op dit moment bij u in de buurt worden gegeven (bijvoorbeeld Hart in Beweging).

 

Indien u een of meerdere vragen met JA heeft beantwoord:

Indien u eerlijk en naar waarheid alle vragen met NEE heeft beantwoord, dan kunt u redelijk veilig aannemen dat u:

  • Kunt beginnen met actiever worden – begin rustig en bouw de activiteiten langzaam op. Dit is de makkelijkste en veiligste manier.

Laat uw fitheid testen. Dit is een uitstekende manier om uw algehele fitheid in kaart te brengen. Hierdoor kunt u ook het beste plannen welke activiteiten het best bij u passen. Het is aanbevolen dat u uw bloeddruk laat meten. Indien uw bloeddruk boven 144/94 is, consulteer dan uw arts voordat u actiever wordt.Wacht met actiever worden:

  • Indien u zich niet lekker voelt vanwege een tijdelijke ziekte zoals een verkoudheid of koorts. Wacht tot u weer beter bent.
  • Indien u zwanger bent – consulteer dan uw arts voordat u actiever gaat worden.
 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Davy Provost
Signed On: 04/27/2021


Signature Certificate
Document name: Par Q
lock iconUnique Document ID: dceb7799dfaf4ca0b1929bedbc7128dad8a5bd8a
Timestamp Audit
04/27/2021 5:16 pm GMTPar Q Uploaded by Davy Provost - davy@coachdavy.com IP 136.57.170.15